Bize Ulaşın : 0362 544 10 21
Sembol: C2H2
Molekül Ağırlığı: 26 gr / mol
Kaynama Noktası: - 84o C

Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

Kullanım Alanları:

• Optik spektrometrede; enstrüman gazı olarak.
• Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında; yanıcı gaz olarak.

Nasıl Üretilir?

Kalsiyum karbür (karpit)’ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.