Bize Ulaşın : 0362 544 10 21
Betopan ‘ın temel özelliği, bünyesindeki çimento ve ağaç’ın, iyi özelliklerini kullanıcıya birlikte sunmasıdır.

ÇİMENTO’NUN İYİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
NEME DİRENÇ: Betopan Levhalar neme direnç özelliği ile ıslak hacimlerin, dış cephelerin gerekli malzemesidir.
SUDA ŞİŞMEME: Betopan levhalar 24 saat su içinde kaldığında, kalınlığındaki artma (şişme) ihmal edilecek düzeydedir. (<%1,5)
KÜFLENMEME: BETOPAN levhalar, neme direncine bağlı olarak küflenmez.
BÖCEK VE HAŞEREYE DAYANIKLILIK: Betopan levhalar bünyesindeki çimento nedeniyle böcek ve haşere barındırmaz.
YANGINA DİRENÇ: Betopan levhalar kesinlikle alev almaz olup, B1 (DIN 4102-1) sınıfındadır.

AĞAÇ’IN İYİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
ISI YALITIMI: 1 cm kalınlığında Betopan Levha, 10 cm’lik betonun ısı yalıtımını sağlar. 8,4 cm kalınlığında, her iki yüzü 12 mm Betopan kaplı sandviç duvarın sağladığı ısı yalıtımı, 39 cm kalınlığındaki yalıtımlı, delikli tuğla duvarınkiyle eş değerdedir.
ÇARPMA VE DARBEYE DAYANIKLILIK: Benzeri malzemeler içinde, darbe ve çarpmalara en dayanıklısıdır.
MAKİNA ile İŞLENEBİLİRLİK: Betopan’ a lamba, kiniş, zıvana açılabilir, delinebilir, kesilebilir.
HAFİFLİK: Hafif bir malzemedir. (Örneğin 10 mm kalınlığında Betopan levhanın ağırlığı 13 kg/m2’dir.
ELASTİKİYET: Betopan levhalar, 4500 N/mm2’lik elastikiyet modülüne sahiptir. Bu, somut bir anlatımla, 6mm çapında bir dairenin, kırılmadan oluşturulabilmesi demektir. Betopan ağaç ve çimentonun iyi özelliklerini birlikte vermesinin yanı sıra bu iki temel inşaat malzemesinin birleşmesi sonucu oluşan ve aşağıda sayılan özelliklere de sahiptir.

- Bünyesinde, formaldehit, asbest, silis vb. sağlığa zararlı maddeler bulundurmaz.
- Kokusuzdur.
- Çevre dostudur.
- Çok iyi ses yalıtımı sağlar. (Levha olarak 31-35 dB, sandviç duvar şeklinde 45-50 dB )
- Hafif olması nedeniyle depreme dayanıklı binalarda tercih edilir.
- Yüksek statik kuvvetleri taşıyabilme özelliğine sahiptir. Hayvansal atıklara ve kimyasal maddelere dirençlidir.
- Benzin ve yağa dayanıklıdır.

MALZEME ÖZELLİKLERİ
Neme Dayanıklılık
Suya daldırma sonucunda (24 saat) maksimum kalınlık artması <%1,5 ‘dir. Bu nedenle nem ile irtibatlı ortamlarda, benzer malzemelere göre (Sunta-MDF-Alçı panel) süper özellik gösterir.

Ses Yalıtımı
Yüksek yoğunluğundan dolayı, Betopan levhalar benzer malzemelere göre (Sunta-MDF-Alçı panel) çok iyi ses yalıtımı sağlar. Aşağıdaki grafikler, 10 ve 18 mm kalınlığındaki Betopan levhaların ses yalıtımı değerlerini vermektedir. (Testte kullanılan levhalar 1.875 m2 ve ses frekansı 500-2000 Hz)

Isı Yalıtımı
8.4 cm kalınlığında Betopan dış duvarın sağladığı ısı yalıtımını, 39 cm kalınlığında yalıtımlı delikli tuğla duvar sağlar. Aşağıda 12 mm betopan kullanılarak oluşturulan 8,4 cm kalınlığında sandviç duvarın k değeri hesabı verilmiştir. 

Biyolojik Atıklara Dayanıklılık
Yüksek alkalinite (pH 12-13) ve yoğunluğu nedeniyle, Betopan, çevre koşullarından doğan etkilere ve biyolojik ataklara karşı aşırı dayanıklıdır. Aşırı nemli yörelerde, yer üstünde ve gömülü durumda mantar ve küfe karşı hassasiyeti test edilmiştir. Yer üstündeki levhalarda mantar ve küfe rastlanmamış 8 yıl süre ile yeraltında gömülü kalan levhalarda bazı küflenme izleri belirlenmiştir. Ancak bu bozulma yüzeyde 0.9 mm kalınlıkta kalmıştır. Açık alanda böceklenme için yapılan testte, levhaların, böceklerden etkilenmediği saptanmıştır.

Hava Şartlarına Dayanıklılık
Betopan DIN-EN 321 ‘e göre yaşlandırma testine tabi tutulmuştur. Bu test birbirini izleyen 3 aşamanın tekrarıdır. Levhalar 72 saat suda bırakılır. 24 saat, 12 C’de kurutularak hızlandırılmış yapay iklim koşullarından geçirilir. Bu olgunlaştırma testinin sonucunda normal iklim koşullarına karşı yüksek dayanıklılık gözlenmiştir. Eğilme veya malzemeye gelen gerilmelere mukavemette azalma, kırılma, şişme yoktur. Bu sonuçlara göre Betopan levhalar, DIN 68800 bölüm 2’ye göre normaşl iklim şartlarının yarattığı ortama sürekli yarattığı ortama sürekli ve efektif dayanıklılık göstermektedir.

Depreme ve Darbelere Dayanıklılık
Eğilme – basınç ve darbeye dayanıklılık değerlerini, içerisindeki ahşap yapıdan almaktadır. Eğilme mukavemeti  : 1.8 N/mm2 (Güvenlik katsayısı = 5) Elastikiyet modülü    : 4500 N/mm2  Çekme mukavemeti  : 0.8 N/mm2 (Güvenlik faktörü = 5) Tüm bu değerler Betopan‘ın depreme ve darbelere karşı dayanıklılığını ortaya koymaktadır. Darbeye dayanıklılık, alçı panellere göre süper özellik gösterir.

Yangın Önleme
Betopan levhalar yangın önleyici özelliktedir.